Raz, dwa, trzy, zaśnij ty!

Book design

Eleven poems for children written by Dorota Kassjanowicz

Illustrated by Gosia Herba
Published by Znak Emotikon 2018


Designed by Mikołaj Pasiński
Cover design by Mikołaj Pasiński and Gosia Herba


Fonts:
Gill Sans Nova Light 13.5pt